Privacy & Cookies

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan GivenBase verstrekt en GivenBase verzamelt, zal GivenBase zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

GivenBase mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan GivenBase informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die GivenBase verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is GivenBase niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak GivenBase gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en GivenBase zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GivenBase niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat GivenBase de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

GivenBase behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.